Prawo Cywilne

Prowadzenie między innymi spraw o:

 • zapłatę
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • ochronę własności i posiadania
 • ochronę dóbr osobistych
 • zasiedzenie
 • ustanowienie służebności
 • zniesienie współwłasności
 • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania
 • eksmisję
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
 • dział spadku
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym

Prawo Karne

Występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego oraz jurysdykcyjnego

Reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem

Sporządzanie prywatnych  i subsydiarnych aktów oskarżenia

Reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym

Reprezentowanie klientów w postępowaniu karno-skarbowym

Prawo Rodzinne

Prowadzenie między innymi spraw o:

 • rozwód
 • separację
 • alimenty
 • przysposobienie
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • ustalenie kontaktów

Prawo Pracy

Prowadzenie między innymi spraw o:

 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenie do pracy
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • naruszenie praw pracowniczych
 • zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny

Oferta dla firm

Kancelaria Adwokacka Michała Kurkierewicza w ramach swojej działalności oferuje usługi z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, a także kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców dostosowanej do zakresu potrzeb Klienta.