Wynagrodzenie

 

W każdym przypadku wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, Kancelaria proponuje następujące sposoby ustalania wysokości honorarium:


WYNAGRODZENIE ZA WYKONANĄ USŁUGĘ/ZLECENIE

Wynagrodzenie ustalane jest jednorazowo za całe zlecenie bądź usługę (np. prowadzenie sprawy przed sądem, sporządzenie opinii prawnej, pisma procesowego, porada prawna).


WYNAGRODZENIE GODZINOWE

Stanowi iloczyn ustalonej stawki oraz czasu pracy. Wysokość stawki godzinowej uzależniona jest od rodzaju i zakresu czynności.


WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Stosowane przede wszystkim w przypadku stałej obsługi prawnej. Przewiduje stałą miesięczną kwotę wynagrodzenia.


PREMIA ZA SUKCES TZW. SUCCESS FEE

W przypadku niektórych spraw możliwe jest ustalenie wynagrodzenia za całe zlecenie z równoczesnym zastrzeżeniem dodatkowego wynagrodzenia w przypadku pomyślnego wyniku sprawy.Honorarium jest ustalane w oparciu o następujące kryteria:

  • rodzaj i stopień skomplikowania sprawy
  • przewidywany nakład pracy adwokata
  • wartość dochodzonego roszczenia